Voorwaarden

Contract Voorwaarden Klusbedrijf Toussaint

  1. Klusbedrijf Toussaint is verantwoordelijk voor de werkzaamheden die met de opdrachtgever besproken zijn en waarbij een offerte van toepassing is.
  2. Klusbedrijf Toussaint is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de desbetreffende werkzaamheden die met de opdrachtgever besproken zijn.
  3. Mochten er na de werkzaamheden die Klusbedrijf Toussaint heeft verricht gebreken voor doen dan dient Klusbedrijf Toussaint deze voor eigen rekening te herstellen.
  4. De opdrachtgever dient Klusbedrijf Toussaint de mogelijkheid te geven om de gebreken te herstellen indien dit niet het geval is en een ander bedrijf dan Klusbedrijf Toussaint de gebreken hersteld dan is Klusbedrijf Toussaint niet meer verantwoordelijk en de kosten die daar uit voorkomen en zijn dan voor rekening van de opdrachtgever.
  5. Mochten er tijdens de werkzaamheden die Klusbedrijf Toussaint verricht verborgen gebreken voorkomen dan kunnen deze tegen uurloon worden hersteld.
  6. Uurloon is vastgesteld op € 30,- Exclusief 19% BTW
  7. Als de offerte hoger uitvalt dan € 3.000,-  dan dient de opdrachtgever rekening te houden met de volgende betalingsregeling, 30% van de totale offerte bij aanvang van de werkzaamheden, 40% als de werkzaamheden voor 50% klaar zijn en het restant van 30% bij oplevering van de werkzaamheden.
  8. Wanneer Klusbedrijf Toussaint de opdrachtgever een factuur stuurt dan dient de opdrachtgever deze te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum op het desbetreffende bankrekeningnummer onder vermelding van factuurnummer.
  9. Mocht de opdrachtgever in gebreken blijven met de betalingen volgens afspraak dan zijn wij genoodzaakt een aanmaning te sturen inclusief administratie kosten en deze dient de opdrachtgever te voldoen binnen 5 dagen na dagtekening blijft de opdrachtgever na de aanmaning nog in gebreke met betalen zijn wij genoodzaakt een deurwaarder in te schakelen en de daaruit voorkomende kosten zijn geheel voor rekening opdrachtgever.
  10. De garantieperiode gaat in na oplevering en geldt voor één jaar. Daarbij dient de opdrachtgever het gebrek wanneer geconstateerd binnen 8 dagen te melden aan klusbedrijf Toussaint.

Klusbedrijf Toussaint behoudt zich het recht voor deze Contract Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.