Werkwijze

Meedenken
Wij denken mee over hoe we de opdracht het beste kunnen uitvoeren en geven daarbij advies en informatie om tot een optimaal resultaat te komen.

Prijs
Wij werken op een uurtarief of op een vooraf afgesproken prijs.

Offerte
Zo maken we samen met de klant een gratis en geheel vrijblijvende Offerte, waarbij alle afspraken en werkzaamheden in worden vermeld zodat er geen onduidelijkheden zijn.
De Offerte is 30 dagen geldig en dient voor akkoord door beide partijen te worden ondertekent.

Garantie
De garantieperiode gaat in na oplevering en geldt voor één jaar. Daarbij dient de opdrachtgever het gebrek wanneer geconstateerd binnen 8 dagen te melden aan klusbedrijf Toussaint.